ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ ĐỂ TIẾN HÀNH THỦ TỤC HỢP THỬA ĐẤT LÀ GÌ?

ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ ĐỂ TIẾN HÀNH THỦ TỤC HỢP THỬA ĐẤT LÀ GÌ?

điều kiện hợp thửa đất, thủ tục hợp thửa, hợp thửa, hợp thửa đất, điều kiện hợp thửa

Các thửa đất chỉ được hợp thửa khi nó đáp ứng đầy đủ điều kiện hợp thửa theo quy định của pháp luật. Các quy định về điều kiện hợp thửa đất bao gồm: Thửa đất liền kề, thửa đất có cùng mục đích sử dụng, thửa đất không nằm trong diện thi hành án hoặc đang trong quá trình tranh chấp.

điều kiện hợp thửa đất, thủ tục hợp thửa, hợp thửa, hợp thửa đất, điều kiện hợp thửa
Các thửa đất được hợp phải nằm liền kề nhau

Các thửa đất được hợp phải nằm liền kề nhau

Căn cứ vào Khoảng 1 Điều 3 Luật Đất Đai 2013, quy định cụ thể về điều kiện hợp thửa như sau: “Thửa đất là phần diện tích được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên sơ đồ”.

Điều đó cũng đồng nghĩa rằng thửa đất sau khi được hợp phải có được đường ranh giới xác định trên thực địa hoặc hồ sơ địa chính. Nếu muốn thỏa được điều kiện này, thì bắt buộc các thửa đất được hợp phải nằm ở vị trí liền kề nhau.

Một điểm cần lưu ý nữa là hiện nay pháp luật có thêm một quy định về điều kiện hợp thửa đất nông nghiệp là: Các thửa đất nông nghiệp cần hợp phải nằm trong cùng một xã, phường, thị trấn.

Trong trường hợp các thửa đất cần hợp thửa nằm cách xa nhau, thì cần tiến hành thủ tục đổi thửa trước khi hợp thửa.

điều kiện hợp thửa đất, thủ tục hợp thửa, hợp thửa, hợp thửa đất, điều kiện hợp thửa
Các thửa đất được hợp có cùng mục đích sử dụng

Các thửa đất được hợp có cùng mục đích sử dụng

Nội dung của Tiết a Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 8 Thông Tư 25/2014/TT-BTNMT đề cập cụ thể điều kiện hợp thửa là: “Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Dựa vào quy định này, thì các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng đất mới đủ điều kiện hợp thửa. Đây là điều kiện bắt buộc phải có.

Nói một cách cụ thể hơn, chủ sở hữu thửa đất chỉ được hợp thửa các thửa đất nông nghiệp, hoặc các thửa đất thổ cư lại với nhau. Cũng như người tiến hành thủ tục sẽ không được phép hợp thửa hai mảnh đất nông nghiệp và thổ cư.

điều kiện hợp thửa đất, thủ tục hợp thửa, hợp thửa, hợp thửa đất, điều kiện hợp thửa
Thửa đất không nằm trong diện tranh chấp hoặc thi hành án

Thửa đất không nằm trong diện tranh chấp hoặc thi hành án

Ngoài việc đáp ứng điều kiện thửa đất liền kề, thửa đất cùng mục đích sử dụng, thửa đất cần hợp thửa còn phải không nằm trong diện tranh chấp. Hoặc thửa đất đó không thuộc phần tài sản đang trong diện thu hồi để thi hành án.

Quy định được ban hành nhằm mang đến sự công bằng cho tất cả mọi người. Cũng như bảo đảm tính minh bạch cho thủ tục hợp thửa đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp, thửa đất đang trong diện tranh chấp, thì chủ sở hữu phải hoàn tất việc giải quyết tranh chấp trước pháp luật. Sau đó, bạn mới có thể tiến hành thủ tục hợp thửa đất.

Như vậy, có rất nhiều điều kiện hợp thửa đất dành cho thửa đất cần hợp thửa. Căn cứ vào đó chủ sở hữu thửa đất cần xác định hiện trạng đất của mình có đáp ứng được đầy đủ các điều kiện trên hay không. Đây là việc làm rất quan trọng và cần thiết trước khi tiến hành thủ tục hợp thửa đất

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *