DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐỂ TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP LÀ BAO NHIÊU?

DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐỂ TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP LÀ BAO NHIÊU?

Thủ tục tách thửa đất nông nghiệp, tách thửa đất nông nghiệp, tách thửa, tách thửa đất, điều kiện tách thửa

Thủ tục tách thửa đất nông nghiệp chỉ được tiến hành khi thửa đất đáp ứng đầy đủ các điều kiện tách thửa. Đặc biệt là diện tích tối thiểu mà thửa đất cần phải đảm bảo. Điều kiện này đã được quy định cụ thể trong Quyết Định số 19/2009/QĐ-UBND.

Thủ tục tách thửa đất nông nghiệp, tách thửa đất nông nghiệp, tách thửa, tách thửa đất, điều kiện tách thửa
Diện tích thửa đất tối thiểu thuộc khu quy hoạch sản xuất nông nghiệp

Diện tích thửa đất tối thiểu thuộc khu quy hoạch sản xuất nông nghiệp

Tách thửa đất nông nghiệp là loại thủ tục được tiến hành nhằm mục đích phân tách một thửa đất thành nhiều thửa đất khác nhau. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để thửa đất được tách thửa là nó phải đảm bảo được diện tích tối thiểu.

Đối với thửa đất thông thường, diện tích tối thiểu cần phải có là 500 M2. Nhưng bạn cần lưu ý rằng con số 500 M2 khi này là diện tích của các thửa đất mới được hình thành sau khi chia tách.

Trong trường hợp, thửa đất nằm trong khu vực quy hoạch sản xuất đất nông nghiệp, thì diện tích tối thiểu cần đạt là 1000 M2. Nhưng nếu như thửa đất nằm trong khu vực phải thu hồi, với bản kế hoạch đã được phê duyệt sẽ không được phép tách thửa.

Thủ tục tách thửa đất nông nghiệp, tách thửa đất nông nghiệp, tách thửa, tách thửa đất, điều kiện tách thửa
Diện tích thửa đất tối thiểu thuộc diện thu hồi theo quy hoạch

Diện tích thửa đất tối thiểu thuộc diện thu hồi theo quy hoạch

Các thửa đất nằm trong diện thu hồi theo quy hoạch sẽ được tách thửa, nếu sau 3 năm kế hoạch thu hồi không được tiến hành. Khi này diện tích tối thiểu dành cho thửa đất mới được hình thành sẽ phải lớn hơn 1000 M2.

Bên cạnh đó, người sử dụng đất cũng không được phép thay đổi mục đích sử dụng đất đối với thửa đất cần chia tách. Quy định này được ban hành để đảm bảo việc thu hồi đất vẫn được tiến hành ngay khi có quyết định chính thức.

Thủ tục tách thửa đất nông nghiệp, tách thửa đất nông nghiệp, tách thửa, tách thửa đất, điều kiện tách thửa
Diện tích thửa đất tối thiểu thuộc quy hoạch phi nông nghiệp

Diện tích thửa đất tối thiểu thuộc quy hoạch phi nông nghiệp

Trường họp tách thửa nông nghiệp thuộc khu quy hoạch phi nông nghiệp và không nằm trong diện thu hồi được xem là khá phức tạp. Bởi lúc này quy định về diện tích tối thiểu sẽ trở nên rắc rối hơn nhiều. Cụ thể như sau:

  • Nếu thửa đất có diện tích không quá 1000 M2, thì người thực hiện thủ tục tách thửa đất cần thay đổi mục đích sử dụng đất. Sau quá trình này, bạn mới có thể tiến hành tách thửa đất.
  • Nếu thửa đất có diện tích trên 1000 – 2000 M2, thì người có yêu cầu tách thửa cũng cần phải thay đổi mục đích sử dụng đất. Tiếp theo, bạn còn phải lập phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Cần lưu ý rằng phương án này phải được Ủy Ban Nhân Dân Quận/ Huyện nghiệm thu, thì mới được xem là hợp lệ.
  • Nếu thửa đất có diện tích trên 2000 M2, bắt buộc cá nhân, hộ gia đình muốn tách thửa đất phải lập dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Sau giai đoạn này, thủ tục tách thửa đất mới được thực hiện.

Có thể thấy, diện tích đất tối thiểu được quy định khá cụ thể trong thủ tục tách thửa đất nông nghiệp. Theo đó, mỗi một trường hợp riêng biệt cần đảm bảo được phần diện tích tối thiểu khác nhau. Vì vậy bạn cần nắm rõ các thông tin này, để tiến hành thủ tục tách thửa đất cho thật chính xác.

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *